Σπάρτωλος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀρέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολεμοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πόρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πείσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεδέλης; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταυριάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τάρβης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γούρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάσης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Σπάρτωλος