Γούρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 3ου αι. π.Χ., IG X.2.1.94 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG L 644 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Βέργη) 4ος αι. π.Χ., AE 1936, Χρον. σ. 17 αρ. 9 (= Pilhofer 567) (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σπάρτωλος;) ;352 π.Χ., SEG XLVI 804.8 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα;) 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV