Πολεμοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία  169 π.Χ., Πολύβιος 29.4.6· 29.8.7 (3) Μακεδονία (Ελίμεια) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.24.1-2· 2.20.5· 5.27.1 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.4 (5) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 127 (6-7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.22, 38 (8) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 111 αρ. 2, 2 (9) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 116 αρ. 4, 4 και εικ. 4 (10) Μακεδονία  (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 642 (πρβ. XLVII 923) (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σπάρτωλος) ;352 π.Χ., SEG XLVI 804.5, 8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37