Ἀρέτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρ̣έτε̄ (5ος αι. π.Χ., Θράκη), Ἀρέτης (γεν., 2ος αι. π.Χ., Θράκη), Arete (αυτοκρ. περ., Σικελία, Ιλλυρία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀρίτη (1ος/2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 277 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 14 αρ. 1 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.392 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.443 (5) 1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.912 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.208.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59