Πόρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Poris (2ος αι. π.Χ., Μυγδονία), Porinis (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πορίου (3ος αι. μ.Χ., Βοττιαία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) 206 μ.Χ., SEG XLIII 435.3 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Αίνεια) πριν το 182 π.Χ., Λίβιος 40.4.4 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος) 1ος αι. π.Χ., SEG XXIX 587 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σπάρτωλος) ;352 π.Χ., SEG XLVI 804.4 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10