σημ. Μονή Βατοπεδίου

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἡρακλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δωρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονυσία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γερμανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Μονή Βατοπεδίου