Ἡρακλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Heracla (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Heracula (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.26 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.6 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.16 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 144A.5  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 129 μ.Χ.,  IG X.2.1.502 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Βατοπεδίου) 203 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 781.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
79
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 1317, 1318· Tataki 1998, 483 αρ. 110· La'da 2002, E1431, E1584.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κω τον 2ο-1ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αθήνα, τη Θράκη, την Ιωνία, τη Λακωνία και τη Μακεδονία τον 3ο αι. μ.Χ.