σημ. Resen, ΠΓΔΜ /Ρέσνα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντιγόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἑρμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεότιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δομετία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Resen, ΠΓΔΜ /Ρέσνα