Θεότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θότιμος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θεύτιμος (2ος αι. π.Χ.,Φωκίδα), Θεότειμος (2ος αι. π.Χ., Φωκίδα / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Κρήτη,  Θεσσαλία, Σκυθία, Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος, Λυδία, Ήλιδα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Πόντος / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος, Θεσσαλονίκη, Μυσία, Σκυθία, Μακεδονία, Μικρά Σκυθία, Αθήνα, Λυδία, Βαττυναίοι / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 3ος αι. μ.Χ., Σκυθία, Μακεδονία- Resen, Αθήνα / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 73 (2) Μακεδονία (σημ. Resen/ΠΔΓΜ, Ρέσνα) 218 μ.Χ., IG X.2.2.48.30 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ. (4)  Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.5 (5) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., IG X.2.1.241 A II.8  (6) 192 μ.Χ., ΕΑΜ 186 I.43  (7) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 5ος/4ος αι. π.Χ., ΕΑΜ 186 III.54 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Παρθενώνας) αρχές 6ου αι. π.Χ., SEG XLIII 433b  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
240