Ἱππότας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ιπποτάδαι (εθνων., 4ος/3ος αι. π.Χ., Ρόδος, Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 46.15 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.12 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 211 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764, 18 (5) Μακεδονία (Πιερία-Κολινδρός) 2ος/1ος αι. π.Χ.,  SEG XXXIV 639

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12