Ἱππόστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιπόστρατος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Κεφαλονιά), ῾Ιπόστρατος (2ος αι. π.Χ., Ήπειρος), ῾Ιπποστράτειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.8 (2) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., RE Supplbd. 3 (8) (=Berve 390) (3) Μακεδονία 344 π.Χ., RE Supplbd. 3 (10) (4) Μακεδονία ;1ος αι. π.Χ., Bernand 1972, 23  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.11 (6) πριν από 167 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1A.5, 18 (7)  2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 204 (8) Μακεδονία (Βοτιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 37 αρ. ΠΑΡ31 (= SEG L 613) (9) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 134 (10) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αρχές 2ου αι. μ.Χ.,  EAM 14 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) μέσα 1ου αι. π.Χ., SEG XVII 318, 2·Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 56 (12) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 192 (13) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Καστανιά) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG L 593  (14-15) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Κολινδρός)  αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 204  (16) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεία) 2ος αι. π.Χ., IG XII.8.178.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63