Ἡλιοφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Heliofo (2ος-1ος αι. π.Χ., Δήλος), Aeliofon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 341 (2) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Κολινδρός)  2ος-3ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 64 αρ. 17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη την ελληνιστική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μακεδονία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.