Χαλάστρα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀργανθώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Συμφορίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὔδικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰάν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωϊλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δίμνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόρυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Χαλάστρα