Ἰάν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Ιανος (γεν., Χαλάστρα), Ἰάνειος (πατρων. επίθ.,  Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαλάστρα;) 5ος αι. π.Χ., SEG XLVI 724 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: