Γορτυνία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀργαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνδρόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σελήνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἑρμογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Γορτυνία