Ἑρμογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hερμογένε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Ερμογένη (γεν., 2ος αι π.Χ., Θράκη), Hermogenes (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ήπειρος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 4ος αι. μ.Χ., Τρωάδα), Ἑρμωγένης (αυτοκρ. περ., Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Γορτυνία;) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 48 αρ. 100 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.402 (4) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.402 (5) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.11 (6) 90 μ.Χ., SEG XLII 625.9 (7) 165 μ.Χ., IG X.2.1.450 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.62 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Χαράκωμα;) 69-79 μ.Χ., SEG XXIX 579 (10) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 75 αρ. 176.6  (11) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Chiron 24 (1994), 219 εικ. 1 (αδημ.) (12) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2245  (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 300 π.Χ., IEph 1454.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
594