Κράννα/Κραννέσται

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νίκανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὠφελίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βασσιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Κράννα/Κραννέσται