Νικάνδρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικάνδρα (1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Εορδαία, Θεσσαλία, Δίον), Nicandra (3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Κράννα/Κραννέσται) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.36.3 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 243 (= Pilhofer 274) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.379 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1000 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 197-198 αρ. D1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11