Βασσιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Κράννα/Κρανέστα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.36.4  (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 121 μ.Χ., IGB IV 2270.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Ταυρίδα τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Μικρά Σκυθία τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.