Δημητριών

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Κασσάνδρεια) 285/284 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 44.2

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 144, 158, 163-164· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 62-63

Γεωγραφική διασπορά: