Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Οὐέλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐενερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐένετος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐεττία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐέττιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐηράτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐῆρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐλπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐράνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐρανούπολις Τοπωνύμιο
Ὀφέλλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες