Οὐῆρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βῆρος (αυτοκρ. περ., Ιωνία /3ος αι. μ.Χ., Λυδία /3ος-4ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.41-42 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.114.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10