Οὐίβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 129 μ.Χ., IG X.2.1.521.2 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2302.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3