Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ὀξυμένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀξύτερπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀξυχόλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὁπλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀπώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὄπωρις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρβηλία Τοπωνύμιο
Ὀρβήλιος Εθνωνύμιο
Ὀργεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρδαία Τοπωνύμιο
Ὀρδαῖος Εθνωνύμιο
Ὀρδάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρείνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὄρεινος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Εθνωνύμιο
Ὀρεστία Τοπωνύμιο
Ὀρεστιάς Τοπωνύμιο
Ὀρεστίνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρεστίνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρεστῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρεστίς Τοπωνύμιο
Ὀρεστός Εθνωνύμιο
Ὀρθαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες