Ὀρεστίνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀρεστείνη (2ος αι. μ.Χ., Δίον, Βέροια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λάρισα, Θεσσαλονίκη/ 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη) - όλες οι μαρτυρίες

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 193 μ.Χ., ILeukopetra 36.7· 37.7· 38.6· 39.11· 40.7· 42.6· 46.8 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.611.5 (3) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.487.3, σ. 160 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5