σημ. Εθνικό

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἰουλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Εθνικό