σημ. Νότια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὐτυχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Νότια