Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Chambers, Jack K. & Peter Trudgill. 2004. Dialectology
Chankowski, Véronique & Lidia Domaradzka. 1999. Réédition de l’inscription de Pistiros et problèmes d’interprétation
Chantraine, Pierre. 1933. La formation des noms en grec ancien
Chantraine, Pierre. 1941. Βιβλιοκρισία του άρθρου του I. I. Russu, Macedonica. Osservazioni sulla lingua e l'etnografia degli antichi Macedoni (ED 8 1938, 105-232)
Chantraine, Pierre. 1942. Grammaire Homérique. 1ος τόμ., Phonétique et Morphologie.
Chantraine, Pierre. 1946. Βιβλιοκρισία του έργου του G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie (1943)
Chantraine, Pierre. 1953. Grammaire homérique. 1ος τόμ. Phonétique et morphologie
Chantraine, Pierre. 1953. Grammaire Homérique. 2ος τόμ., Syntaxe
Chantraine, Pierre. 1961. Morphologie historique du grec
Chantraine, Pierre. 1966. La langue des macédoniens et leur onomastique
Chantraine, Pierre. 1968. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots
Chantraine, Pierre. 1990. Ιστορική μορφολογία της ελληνικής γλώσσας
Cheli, Maria Luisa. 1960. Carattere dei dialetti dorici
Christesen, Paul & Sarah C. Murray. 2010. Macedonian religion
Christidis, A.-F. (επιμ.) [Χριστίδης, Α.-Φ.]. 2007. A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity
Christidis, A.-Ph., S. I. Dakaris & I. Vokotopoulou [Χριστίδης, Α.-Φ., Σ. Ι. Δάκαρης, Ι. Βοκοτοπούλου]. 1999. Magic in the oracular tablets from Dodona
Christidis, A.-Ph., Sotirios I. Dakaris & Ioulia Vokotopoulou [Α.-Φ. Χριστίδης, Σ. Ι. Δάκαρης, Ι. Βοκοτοπούλου]. 1997. Oracular tablets from Dodona
Christol, Alain. 1978. Βιβλιοκρισία του έργου του S. T. Teodorsson, The Phonology of Ptolemaic Koine (1977)
Chryssanthaki-Nagle, Katerina. 2001. Les trois fondations d’Abdère
Claflin, Edith Frances. 1905. The Syntax of the Boeotian Dialect Inscriptions

Σελίδες