Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Bubenik, Vit. 2001. Η παρακμή των αρχαίων διαλέκτων
Bubenik, Vit. 2014. The formation of Doric Koines
Bücheler, Franz. 1907. Coniectanea
Buck, Carl. 1914. Is the suffix of 'βασίλισσα', etc., of Macedonian origin?
Buck, Carl Darling. 1900. The source of the so-called Achaean-Doric Κοινή
Buck, Carl Darling. 1904. A Grammar of Oscan and Umbrian
Buck, Carl Darling. 1907. The interrelations of the Greek dialects
Buck, Carl Darling. 1933. Comparative Grammar of Greek and Latin
Buck, Carl Darling. 1936. Θάλασσα
Buck, Carl Darling. 1946. The dialect of Cyrene
Buck, Carl Darling. 1955. Introduction to the Study of the Greek Dialects: Grammar, Selected Inscriptions, Glossary
Buck, Carl Darling. 1955. The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary
Budé, Guillaume (μτφρ.). 1936. Les Stratagèmes de Polyen
Budimir, Milan. 1934. Griechisch und Makedonisch
Budimir, Milan. 1966. De Macedonum nominis vi atque origine
Budimir, Milan. 1971. Hom. (ἐν) νυκτὸς ἀμολγῷ - Hes. βλαγίς·κηλίς. Λάκωνες
Buraselis, Kostas [Μπουρασέλης, Κώστας]. 1993. The Roman world of Polyainos: aspects of a Macedonian career between classical past and provincial present [Ο ρωμαϊκός κόσμος του Πολύαινου]
Burkert, Walter. 1993. Concordia discors: The literary and archaeological evidence on the sanctuary of Samothrace
Burris Simon, Jeffery Fish & Dirk Obink. 2014. New fragments of Book 1 of Sappho
Bury, John Bagnell. 1900. A History of Greece to the Death of Alexander the Great

Σελίδες