ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ψευδο-Σκύμνος

Περιήγησις 618-626

Στράττις

απ. 32 CAF

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.20

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.11

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8  (=7.326-327)

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.4

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 710.16-711.1, λ. Ωρωπός

Στέφανος Βυζάντιος

679.4-11, λ. Χαλάστρα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 675.7-14, λ. Φύσκος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 666.9-10, λ. Φιλιππόπολις

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 666.1-8, λ. Φίλιπποι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 665.1-7 , λ. Φίλα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 638.3, λ. Τρίτωνος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 637.5-9, λ. Τρίπολις

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 630.11-13, λ. Τράγιλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 625.14-16, λ. Τίρσαι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 587.3-4, λ. Στρόβος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 586.21-22, λ. Στρέψα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 586.15-18, λ. Στρατονίκεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 584.16-17, λ. Στάγειρα

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία