ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 584.3-4, λ. Σπάρτωλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 578.8-9, λ. Σκύδρα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 578.6-7, λ. Σκύβρος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 570.10-571.5, λ. Σιντία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 550.7-8, λ. Σάκος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 543.2, λ. Ῥάκηλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 543.2, λ. Ῥάκηλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 538.19-539.3, λ. Πύθιον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 538.16, λ. Πύδνα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 534.11, λ. Πράξιλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 530.11-531.2, λ. Ποιμήν

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 522.4-8, λ. Πιάσται

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 520.17-20, λ. Πηλαγονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 515.6-11, λ. Πέλλα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 509.7-10, λ. Παρώρεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 505.3-9, λ. Παρθυαῖοι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 504.8-12, λ. Παρθενόπολις

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  499.3, λ. Παναῖοι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 498.15-16 & 499.1-2, λ. Παμφυλία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 495.9-13,  λ. Ὀρεστία

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία