Στράττις

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 32 CAF

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακεδόνισσαν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος-4ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

Μακεδόνισσα

Σχόλια: 

Αναφορά στο επίθετο Μακεδόνισσα από τη χαμένη κωμωδία του Στράττιδος από την Αθήνα με τον τίτλο Μακεδόνες.