Βέργη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντιφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σκόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κόλπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοίταρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κιμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμησικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωσίμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δίζας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δέντις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γούρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Βέργη