Πύδνα, σημ. Λουλουδιές

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἄσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρχίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρύββας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φωκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Πύδνα, σημ. Λουλουδιές