Ἀρχίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Archias (7ο αι. π.Χ., Μέγαρα), Ἀρχείας (ελλην. περ., Αμβρακία), Ἀρχίαιος  (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., FGrH 156 F9.21 (2) Μακεδονία αυτοκρ. περ., Gow & Page 1968, 3588-3795· σ. 432-435 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 326-324 π.Χ., Αρριανός Ανάβ., 7.20· Ινδ. 18.3·  27.8, 10· 28.3, 7·  34.6-12· 35.1-5. IG XII.9.205 (RE (17)· Berve 162) (4) ;3ος αι. π.Χ., SEG II 401 (5) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) < Δελφοί π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.55 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Δίον)< Σαμοθράκη 3ος αι. π.Χ., IG XII.8.233 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
317