σημ. Πλατανιά

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πύρρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεῖτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζωΐλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Πλατανιά