Ἡρακλέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ηρακλέου (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Πλατανιά) αυτοκρ. περ.;, EAM 204 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Εύβοια και τη Μακεδονία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα το 173/4 μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: