Ζωΐλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζοΐλα (2ος αι. μ.Χ., Κύπρος / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία, Ήπειρος / 3ος αι. μ.Χ., Θήβα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Πλατανιά) 2ος αι. μ.Χ., EAM 218

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Βοιωτία και στη Λουκανία της Κάτω Ιταλίας την ελληνιστική περίοδο. Τελευταία πιθανή μαρτυρία στη Θεσσαλία τον 3ο αι. μ.Χ.