σημ. Ωραιόκαστρο

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἕσπερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ωραιόκαστρο