Ἕσπερος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Essper (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hesperus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hesper (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 318 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.12 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.7 (4) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1991, 50 αρ. 11.11 (= SEG XLI 565) (5) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 35 αρ. 13.3 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Ωραιόκαστρο) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 750 (7) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kasarsenoi) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 46 αρ. 153 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53