σημ. Μελίτη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀπολλόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρωτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μέστα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ματερώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Μελίτη