Πρωτᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Μελίτη) 3ος αι. μ.Χ., EAM 166.1 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.28· 69.20 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262IV.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16