Βέροια-Βλάγανοι

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κλεοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλεξάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φοῦσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονυσᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Βέροια-Βλάγανοι