Ὀκτάβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀκτάβειος (2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Ὠκτάβιος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.389 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4