Ὀλυμπᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀλυνπᾶς (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη / 1ος αι. μ.Χ., Απολλωνία / 2ος αι. μ.Χ., Στύβερρα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.39

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13