Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μακέτης/ Μακέτις Εθνωνύμιο
Μακετία Εθνωνύμιο
Μακετιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάκκις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάκλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακρῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακρόβις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακροπέδιον Τοπωνύμιο
Μάκρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάκρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάλακος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαλειάτης Εθνωνύμιο
Μάλθας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάμαλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαμαρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μανδαραί Τοπωνύμιο
Μανδαραῖος Εθνωνύμιο
Μανδρογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάνης (ποταμός)
Μανθάρα; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάνιχχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες