Μάκρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάκρο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μάκρον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Macro (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 380-350 π.Χ., SEG XLIII 434.2 (πρβ. LVI 776) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 870.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22