Μανδρογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG L 562.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12