Μακρῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μακρεῖνος (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Βιθυνία, Λυδία / βυζ. περ., Ήλιδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 137-161 μ.Χ. Μακεδονικά 9 (1969), 143-144

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19