σημ. Ξηρολίμνη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀσκληπιάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σαβύττιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὐκτήμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλωτέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ξηρολίμνη